Copyright © 2012 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, ZDA
Merck Sharp & Dohme, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenia. Telefon: +386 1 520 42 01, e-pošta: msd.slovenia@merck.com, www.msd.si. Spletna stran vključuje splošne informacije, ki v nobenem primeru ne morejo nadomestiti pregleda, zdravljenja ali priporočil vašega zdravnika. 
Pripravljeno v Sloveniji, november 2017. WOMN-1123019-0001, EXP.DATE 11/2019.

  |